Život, který se líbí Bohu

Život, který se líbí Bohu

Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. (2. Korintským 7,1)

Chceme-li žít v úzkém vztahu s Bohem, musíme denně činit určitá rozhodnutí. Budou chvíle, kdy budeme muset říct „ne“ na některé věci, na něž bychom nejraději řekli „ano“, nebo „ano“ na některé, na něž bychom nejraději řekli „ne“. To vyžaduje moudrost a sebeovládání, Duch svatý nám ale naštěstí obě tyto věci dává.

Je důležité učit lidi, aby žili svatě, protože to je důležitá součást života v úzkém vztahu s Bohem. Neznamená to, že nikdy neuděláme chybu – znamená to jen, že touhou našeho srdce bude žít způsobem, který se líbí Pánu. Toho můžeme dosáhnout, když se budeme snažit Boha potěšit svými myšlenkami, rozhovory, výběrem přátel, zábavy, hudby a tak dále.

Pokud tvé tělo touží jít jednou cestou, Boží slovo tě ale učí jít cestou jinou, můžeš přijmout Boží milost, která ti pomůže poslechnout to, co říká Bůh. Dobrou zprávou je, že když to uděláš, čeká tě obrovská odměna.

Když se rozhodneš žít pro Boha a ne pro sebe, zakusíš spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Budeš žít ve vítězství bez ohledu na to, co se ti postaví do cesty. To je nádherný život v hojnosti, ve vítězství a v radosti, který nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži.


Investuj do své budoucnosti:

rozhodni se žít nekompromisní život pro Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon