Změna je proces

Změna je proces

A tak trpělivě vyčkal a dosáhl toho zaslíbení. (Židům 6,15)

Změna nepřichází snadno. Nikdy nezapomenu na jednu ženu, která za mnou přišla den poté, co jsem skončila se svým vyučováním. V hněvu si dala ruce v bok a řekla: „Chci, abyste mi vrátila mé peníze!“ Její slova mě překvapila, tak jsem se zeptala, co tím myslí. Řekla: „Joyce, byla jsem štědrá vůči vaší službě. Už celé dva týdny dělám to, co učíš, nic se ale nezměnilo!“

Při zpětném pohledu je to docela komické, v tu chvíli jsem se té ženě ale snažila vysvětlit, že tak to nefunguje. Změna vyžaduje čas. A chceme-li úspěšně projít celým procesem a dočkat se požadovaných výsledků, budeme potřebovat trpělivost. Ta žena odešla znechucená, protože chtěla okamžitou nápravu, a tu nám Bůh nenabízí. Když jsi byl spasen, vstoupil jsi na cestu celoživotní proměny. Naše životy se mění prostřednictvím Božího slova (viz Jakub 1,21–25).

Abys mohl žít v těsném a důvěrném společenství s Bohem, potřebuješ udělat rozhodnutí, že budeš jeho celoživotním následovníkem a učedníkem. Čti Boží slovo. Naslouchej učení o jeho Slově. Není nic lepšího, než dostat Boží slovo do svého srdce! To je nejdůležitější část celého procesu.


Bible říká, že Boží zaslíbení dědíme prostřednictvím víry a trpělivosti (viz Židům 6:12), a víra přichází díky naslouchání Božímu slovu (viz Římanům 10,17). 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon