Zůstaň spojený s Bohem

Zůstaň spojený s Bohem

Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15,5)

Často si v křesťanském životě zakládáme na určitých principech, vzorcích či metodách, chybí nám ale skutečná moc. Může se to týkat učení o víře, modlitby, chval, meditace a studia Bible, vyznávání, duchovního boje a jakýchkoli jiných zásad, které jsme se naučili a praktikujeme je. Všechny tyto věci jsou dobré a potřebujeme se o nich učit, samy o sobě ale nemohou vyřešit naše problémy.

Je důležité mít na paměti, že jakkoli jsou tyto věci dobré, jsou to jen kanály, které nám umožňují přijímat od Pána. Nejsou k ničemu, pokud nejsme připojeni ke zdroji Boží moci.

Být připojený k Bohu znamená mít s ním osobní vztah, a to vyžaduje čas. Pokud nebudeš trávit čas o samotě ve společenství s Pánem, nikdy ve svém křesťanském životě nedosáhneš trvalého vítězství. Bůh má pro tebe zcela jedinečný plán. Když ho poprosíš, vstoupí do tvého srdce a bude s tebou mít společenství. Bude tě učit a povede tě po cestě, po níž máš jít.

Když cítíš, že tě Duch svatý vede k intimnímu vztahu s Bohem, vždy rychle zareaguj. Odděl si čas, který budeš trávit jen s ním, a tvá odměna bude hojná.


Jen v Boží přítomnosti můžeš přijímat Boží sílu a moc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon