Zvol si život

Zvol si život

Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. (Římanům 8,6)

Naše mysl je v nejlepším stavu tehdy, když děláme to, napsal apoštol Pavel v listu Filipským, tedy když přemýšlíme o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé a co má dobrou pověst (viz Filipským 4,8). Právě tohle znamená mít Kristovu mysl. Ráda lidem připomínám, že je důležité si dávat pozor na to, o čem přemýšlíme.

Mnoho lidí mylně hledá zdroj svého trápení nebo potíží jinde, než ve skutečnosti je. Viní vnější okolnosti, přitom jim ale potíže způsobují jejich vlastní vnitřní myšlenky. Bible nás ale učí, že pokud se rozhodneme „hlídat si“ mysl, můžeme začít každou myšlenku uvádět do zajetí, aby byla poslušna Krista (viz 2. Korintským 10,5).

Velká část našeho vztahu s Bohem spočívá v tom, že mu podřizujeme své myšlenky. Když to děláme, Duch svatý nás vždy rychle upozorní, jakmile se naše mysl začne ubírat negativním směrem. Pak bude na nás, zda půjdeme dál svou cestou, nebo se rozhodneme pro mysl Kristovu. První způsob myšlení vede k frustraci, negativitě a zoufalství, druhý vede k životu. Zvol si život – ještě dnes!


Tvé myšlenky, tvá slova, tvé postoje a tvé činy jsou výsledkem tvých každodenních rozhodnutí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon