برای شما امید و آینده ای وجود دارد

برای شما امید و آینده ای وجود دارد

ارمیا ۱۱:۲۹: «زیرا خداوند می گوید: فکرهایی راکه برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم.» آيا این آٰرامش بخش نیست که بدانید یک نقشه ای برای زندگی شما وجود دارد؟ صرفه نظر از آنچه در طول راه اتفاق افتاده است و بدون در نظر گرفتن اشتباهات و سختیها٬‌ این خداست که شما را به این لحظه هدایت کرده است. در واقع٬ او شما را به سمت خود هدایت کرده است. حقیقت امر این است که امید نهایی و آینده شما در خداوند است.

بصورت ساده٬ این به آن معناست که شما می توانید تمام عمر با عیسی و برای او زندگی کنید.  و بخاطر وجود او٬ و وعده های او که هیچ وقت شما را ترک و رها نخواهد کرد٬‌ اکنون شما دلیلی دارید که در آن شادی نمایید!

این یک سفر است: یک فرآیند در طی عمر

ممکن است از خود سوال کنید٬‌ اکنون که عیسی را پذیرفتن باید چه کاری انجام دهم؟ در حالی که قدم اول را برداشته اید٬ این سوال بسیار بجاست. امروز با وجود این که ممکن است شما احساس چندان متفاوتی نداشته باشید٬‌ ولی بدانید که خدا کار خود را در درون شما آغاز کرده است.

کولسیان ۷-۶:۲ می گوید: «پس چنانکه عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید٬‌ در وی رفتار نمایید٬‌ که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید٬‌ بطوری که تعلیم یافته اید و در آن شکر گزاری بسیار نمایید

این ریشه ها در دعا کردن٬‌ در خواندن کلام خدا یعنی کتاب مقدس و در پیروی از روح القدس برای هدایت شما٬ بنا خواهند شد.

زندگی خود را با عیسی آغاز کنید

وعده کلام خدا و سخنانی که عیسی به شاگردان خود فرمود از این قرار است: «دزد نمی آید مگر آنگه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند.یوحنا ۱۰:۱۰

شما دعوت شده اید که یک زندگی کامل و پر از شادی را در عیسی داشته باشید و ما مایل هستیم که شما را کمک کنیم که این سفر خود را با قدرت آغاز نمایید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon