«آنها » من و شما هستیم

«آنها » من و شما هستیم

عدل و انصاف اساس تخت توست، محبت و وفاداری پیش رویت می خرامند.
– مزامیر 14:89

خداوند عادل است. این شخصیت اوست و همان چیزی است که می خواهد ما هم به
آن برسیم.

عدالت می خواهد چیزهای اشتباه را درست کند. ما خادمان خدا هستیم و او از طریق
ما می تواند بی عدالتی های دنیای اطراف ما را درست کند. هر بار که ما چیزی نادرست
می بینیم، اولین واکنش درست این است که درباره آن دعا کنیم.

دومین واکنش درست این است که از خودمان بپرسیم من چه کاری می توانم در این
مورد انجام دهم؟

این راحت است که ما در نیازهایی که اطرافمان وجود دارد غرق شویم. در نتیجه
ما پیش خودمان فکر می کنیم این مشکل یک نفر دیگر است، و ما آرزو می کنیم که «آنها »
درست شوند! آرزو می کنیم «آنها » این کار و آن کار را انجام دهند. آیا تاکنون صبر کرده
اید تا بپرسید «آنها چه کسانی هستند؟ » من فکر می کنم « آنها » ما هستیم. شما و من! شاید
شما قادر نباشید همه چیز را درست کنید، اما می توانید کاری انجام دهید. نسبت به بی
عدالتی بی تفاوت نباشید. خداوند شما را خلق نکرد تا غیر فعال و بی تفاوت باشید، خواسته
او این است که از او بخواهید تا به شما نشان دهد چه کاری می توانید انجام دهید. او شما
را خلق کرد تا اشتیاق و حرارت داشته باشید. او به شما عطایای گوناگون داد تا نام او را
جلال دهید و به دیگران کمک کنید. پس از همین امروز با عدالت زندگی کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس،اجازه نده در حالی که می توانم کاری انجام دهم به کناری نشسته و بگوییم آنها خودشان
بی عدالتی را درست می کنند. مرا از شجاعت پر کن و به من نشان بده چطور در جهان اطرافم نا
درست را به درست تغییر دهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon