آگاهی نسبت به خدا

آگاهی نسبت به خدا

«اندیشۀ استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت؛ زیرا که بر تو توکل م یدارد. » (اشعیا ۲۶ : ۳)

عیسا مشارکتی مداوم با پدر آسمانی داشت؛ چون تمرکز او بر خدا بود. تنها زمانی مشارکت کامل با کسی میسر می شود که کاملاً بر آن شخص تمرکز کنید. این درسی است که می توانیم به عنوان ایماندار یاد بگیریم. برای داشتن رابطه ای نزدیک با خدا، باید خدا را در ذهن داشته باشیم.

اندیشیدن به نیکویی خدا و همهٔ اعمال شگرفی که او انجام داده، فوق العاده است. اگر می خواهید پیروزی را تجربه کنید، همواره زمانی را برای تمرکز کردن بر عظمت خدا که ورای تصور است، اختصاص دهید. شکر کردن خدا و آگاهی نسبت به نیکوی یاش، دو روش مطمئن برای لذت بردن از زندگی است.

عیسا گفت که روح القدس ما را به مشارکتی نزدیک با او وارد م یکند (یوحنا ۱۶ : ۷). اگر تفکر درباره خدا را برگزینیم، او وارد خط مقدم زندگی ما م یشود و از مشارکت با او که باعث شادی، آرامی و پیروزی در زندگی روزمره است، لذت خواهیم برد.


خدا همواره با ماست، اما باید درباره او بیندیشیم و نسبت به حضور او آگاه باشیم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon