آیا به دنبال چیزهای درست هستید؟

آیا به دنبال چیزهای درست هستید؟

زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است.
– رومیان 17:14

پادشاهی خدا را زندگی در پارسایی، سلامتی و شادی روح القدس تعریف می کند.
ما به دنبال ملکوت خدا هستیم، اما خیلی از مردم تمام عمرشان را صرف جست و جو
برای یافتن چیزهای دیگر می کنند. وقتی صحبت از پارسایی، آرامش و شادی می شود آنها
هیچ کدام از آنها را ندارند زیرا همیشه به دنبال چیزهای دیگر بوده اند.

من عادت داشتم این طور فکر کنم که اگر تمام چیزهای لازم این دنیا را داشته باشم
دیگر هیچ نگرانی در زندگی ام نخواهم داشت و در آرامش به سر خواهم برد، اما هر چه
قدر هم که این چیزها را برای خودم فراهم می کردم باز هم آرامش نداشتم. آرامش حقیقی
از رابطه با خداوند به دست می آید.

این نکته ای بسیار مهم است که همه ما باید درک کنیم زیرا فکر می کنم درصد بالایی از
مسیحیان تمام زندگیشان را صرف جست و جو برای چیزهای اشتباه می کنند، آن هم در
حالی که گنج واقعی ما در عیسی نهفته است.

امروز به دنبال چه چیزی هستید؟ گنج شما چیست؟ چیز های دنیوی در نهایت شما را
با احساس نارضایتی تنها می گذارند. اما اگر به دنبال خدا و پارسایی و آرامش و شادی
حاصل از او باشید قطعا آنها را در زندگیتان به طور کامل تجربه خواهید کرد. پس از همین
امروز خداوند را دنبال کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، تصمیم گرفته ام دیگر به دنبال چیزهای دنیوی که فقط نارضایتی به همراه دارند نباشم.
می خواهم به دنبال تو باشم، پس پارسایی، آرامش و شادی را در تو جست و جو خواهم کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon