آیا تاکنون از کمک کردن خسته شده اید؟

آیا تاکنون از کمک کردن خسته شده اید؟

…. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. – فیلیپیان 3:2

فیلیپیان 3:2 می گوید دیگران را بهتر از خودتان بدانید. روح القدس می خواهد در ما طرز
فکری را ایجاد کند که دیگران را به خودمان ترجیح داده و نیازهایشان را ببینیم. ما گاهی
اوقات با داشتن این طرز زندگی خسته می شویم. بیایید با این موضوع روبرو شویم. همه
ما روزهایی را در زندگی خود تجربه می کنیم که نمی خواهیم از مسیرمان خارج شده و به
دیگران کمک کنیم.

بعضی اوقات فکر می کنم آنطوری که در قلبم هست در کمک کردن به دیگران موفق
نبوده و شکست خورده ام. زمانی پیش می آید که می بینم هر کدام از اعضای خانواده یا
کارکنان و یا دوستانم به شکلی متفاوت به من نیاز دارند.

آیا تاکنون از کمک کردن به دیگران خسته شده ام؟ بله! و اگر شما هم این احساس را
تجربه کرده اید طبیعی است. همه ما بعضی اوقات در این زمینه شکست می خوریم. ولی باید
به یاد داشته باشیم که خدا برای کارهایی که به ما می سپارد فیض لازم را نیز می بخشد.
وقتی احساس می کنید، در نظر گرفتن نیازهای دیگران شما را خسته کرده، به فیلیپیان
3:2 مراجعه کنید و از روح القدس بخواهید تا کمکتان کند. خودتان را در برابر خداوند
فروتن سازید تا او به شما برای کمک به افرادی که در زندگی سر راهتان قرار می گیرند
قوت ببخشد.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، می خواهم به دیگران بیشتر از خودم توجه کنم. وقتی از کمک به دیگران نا توان و یا خسته
می شوم، به من فیض و قوت خود را ببخش تا کسانی را که در زندگی ام قرار می دهی دوست داشته
و بدیشان کمک کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon