کلمات و افکار ما کاملا با هم مرتبط هستند

کلمات و افکار ما کاملا با هم مرتبط هستند

دل شخص حکیم زبانش را عاقل می گرداند، لبهای او آموزش را رواج می دهد. شانه عسل است سخنان
دلپذیر، شیرین برای جان و شفابخش استخوان.
– امثال 16 : 23 و 24

به ما نشان می دهد که افکار و کلمات ما کاملا با هم مرتبط هستند. آنها مثل مغز
استخوان و استخوان فوق العاده به هم نزدیک هستند و جدا کردن آنها از یکدیگر کار
دشواری است )عبرانیان 12:4 را مطالعه کنید( و به همین دلیل ما باید افکار نیکو داشته
باشیم تا بتوانیم کلمات نیکو هم بر زبان بیاوریم.

افکار ما در واقع همان کلمات ساکت هستند که فقط ما و خداوند می توانیم بشنویم، افکار
ما به هر حال روی شخصیت درونی، سلامتی، شادی و دیدگاه ما اثر گذار هستند. چیزهایی
که به آنها فکر می کنیم غالبا از دهان ما خارج می شوند و در بعضی مواقع ما را احمق نشان
می دهند، اما اگر طبق خواست خدا زندگی کنیم افکار و کلماتمان می توانند زندگی را برایمان
لذت بخش تر کنند.

این امکان وجود ندارد که با داشتن افکار کاملا دنیوی، کلمات خوب و نیکو از دهان
شما خارج شوند. آنها همیشه با هم هستند یا نیکو و روشن یا منفی و گناه آلود. چیزی به
نام حد وسط وجود ندارد.

شروع کنید افکار مسیح را داشته باشید تا به قلمرو جدیدی از زندگی وارد شوید. همان
طور که با او وقت می گذرانید اجازه دهید تا ذهنتان را روشن سازد، بعد از آن دیگر لازم
نیست شما تلاش کنید کلمات نیک بر زبان بیاورید. این کار به صورت طبیعی رخ خواهد داد!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، متوجه شده ام که افکار و کلمات من با هم در ارتباط هستند. من نمی خواهم با داشتن ذهنی
گناه آلود تلاش کنم تا با تظاهر کلمات نیکو به زبان بیاورم. لطفا افکار مرا روشن ساز تا بتوانم کلمات
نیکو بر زبان بیاورم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon