انتقام متعلق به خداست

انتقام متعلق به خداست

ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که «خداوند می گوید:
انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد. »
– رومیان 19:12

وقتی کسی ما را عصبانی می کند، شیطان هم تلاش می کند تا ما را غمگین نگه دارد. اما
وقتی ما به این شرایط با رحمت و بخشش واکنش نشان می دهیم، دقیقا کاری برعکس آنچه
شیطان می خواهد را انجام داده ایم، و با این کار نقشه او را برای غمگین نگه داشتن خودمان
باطل ساخته ایم. این کار معمولا آسان نیست و به صورت طبیعی هم اتفاق نمی افتد، اما
وقتی ما کاری که قادر هستیم را انجام می دهیم خداوند هم آن قسمتی که ما قادر به انجام
آن نیستیم را برای ما انجام می دهد.

وقتی کسی ما را عصبانی کرده و یا به ما توهین می کند، واکنش طبیعی اکثر ما این
است که مثل خودش به او واکنش نشان بدهیم. اما اگر ما اینگونه رفتار کنیم چه چیزی به
دست خواهیم آورد؟ شما طرف مقابلتان را عصبانی تر کرده اید در نتیجه او هم می خواهد
دوباره واکنش نشان بدهد و این چرخه ادامه خواهد یافت!

اگر ما خودمان را عصبانی نگه داریم، کار احمقانه ای انجام داده ایم. ما باید عصبانیت
و کسانی را که عامل آن بوده اند را به حضور خدا ببریم…. «خداوند می گوید: انتقام از آن
من است؛ من هستم که سزا خواهم داد. »

به اراده خدا اعتماد کنید زیرا او از شما محافظت خواهد کرد. شما نمی توانید آنچه رخ
داده را تغییر دهید، اما وقتی آن را به خدا می سپارید، او از این موقعیت استفاده کرده و آن
را به جهت خیریت شما به کار خواهد برد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می دانم که انتقام متعلق به توست و تو نمی خواهی من با عصبانیت جواب کارهای دیگران
را بدهم. من عصبانیت خود را به تو می سپارم و به تو اعتماد می کنم زیرا می دانم تو به من اهمیت
می دهی.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon