اهمیت رفتار خوب با دیگران

اهمیت رفتار خوب با دیگران

«روح قدّوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شد هاید، غمگین مسازید. » (افسسیان ۴: ۳۰ )

آی های همچون افسسیان ۴: ۳۰ را جدی می گیرم -قطعاً نمی خواهم باعث غمگین شدن رو حالقدس شوم و می دانم که شما هم چنین خواست های ندارید. اما چگونه باید از این اتفاق خودداری کنیم؟

با خواندن آیه ۳۰ متوجه می شوید یکی از چیزهایی که رو حالقدس را غمگین می سازد، بدرفتاری کردن مردم با یکدیگر است. این را در نظر داشته باشید:

  • در آیه ۲۹ تشویق شده ایم که دیگران را با کلام یا سخنی که از دهانمان خارج می شود، بنا کنیم.
  • در آیه ۳۱ تشویق می شویم که تلخ، خشمگین یا ستیزه جو نباشیم و از ناسزاگویی و بدخواهی دوری کنیم.
  • در آیه ۳۲ به ما گفته شده که با یکدیگر مهربان باشیم، و یکدیگر را سریع و فوری ببخشیم.

وقتی متوجه می شویم روح القدس هنگام تندی یا عصبانیت و یا نفر تورزی به کسی محزون می شود، باید به دنبال تغییر باشیم.

تشویقتان می کنم تا از خدا کمک بخواهید تا دیگران را هما نطور ببینید که او شما را م یبیند. از او بخواهید مهربانی و شکیبایی لازم را به شما ببخشد تا با کسانی که در زندگیتان هستند، با لطافت و مهربانی برخورد کنید، به ویژه کسانی که خوش برخورد نیستند یا سر و کار داشتن با آنها سخت است. خدا هنگامی که می بیند دیدگاه دل شما محبت کردن و برکت دادن دیگران است، خشنود می شود.


یکی از مهم ترین رازها این است که از گا مبرداشتن در محبت شاد باشید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon