ایستادن در محبت خدا

ایستادن در محبت خدا

پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و کسی که
در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در او.
– اول یوحنا 16:4

اول یوحنا 16:4 تاکید می کند که ما باید نسبت به محبتی که خداوند به ما دارد هوشیار
باشیم. برای ما راحت است که بگوییم «خداوند مرا دوست دارد » بدون این که واقعا درک
کرده باشیم که چه می گوییم. شناخت از محبت او نباید صرفا یک حقیقت کتاب مقدسی
باشد که ما در ذهنمان آن را درک کرده باشیم، بلکه باید یک حقیقت زنده در زندگی ما
باشد.

این آیه می گوید، خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است
و خدا در او.

کلمه ساکن در این آیه به معنی ثابت ماندن و زندگی کردن است. و نمی گوید که فقط از
محبت خدا بازدید کنید؛ بلکه می گوید بایستید یا بمانید.

محبت خدا فقط یک حقیقت برای به خاطر سپردن یا یک احساس زود گذر نیست. محبت
او در شما است و می خواهد که بماند. این طور نیست که فقط در زمانهای خوب پیش شما
بماند و وقتی اوضاع وخیم شد شما را ترک کند؛ محبت خدا همیشه می ماند، پس ما هم باید
در محبت او بمانیم.

هر کدام از ما می توانیم رشد بیشتری به عنوان یک مسیحی داشته باشیم وقتی که در
محبت خداوند می مانیم. اگر در سختی ها در محبت بی نظیر خداوند ثابت بمانید نتایج آن
را خواهید دید.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، هدف من این است که در محبتی که به من داری ثابت بمانم. شاید خیلی چیزها تغییر کنند اما
محبت تو هیچ وقت مرا ترک نخواهد کرد، پس من تصمیم گرفته ام در محبت بی نظیر تو ساکن شوم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon