باعث رشد یکدیگر شوید

باعث رشد یکدیگر شوید

در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم.
– عبرانیان 24:10

من سه دوست دارم که معمولا با هم نهار می خوریم و یا برای صرف قهوه به بیرون
می رویم. ما غالبا درباره آنچه خداوند در قلبهایمان قرار داده و یا درباره ایده هایی جدیدی
برای برکت دادن به دیگران با هم صحبت می کنیم. من باور دارم یک چنین گفت و گو هایی
باعث خوشنودی خداوند نیز می شوده.

ایده تشویق و روحیه بخشیدن به یکدیگر متعلق به زمان حال نیست. رساله عبرانیان
01:42 می گوید : ما باید به فکر یکدیگر بوده و برای رشد و انجام کار نیک همدیگر را تقویت
کنیم. در واقع ما باید در این زمینه مطالعه کرده و فکر کنیم تا بدانیم چطور می توانیم دیگران
را برای انجام کارهای نیک و محبت تشویق و راهنمایی کنیم.

اگر ما به تنهایی از خداوند پیروی کنیم این کار به ما قدرت می بخشد، اما من این را
متوجه شده ام که اگر با دیگران این کار را انجام دهیم بسیار لذت بخش هم خواهد بود.
برنامه ریزی کرده و با دوستانتان به گفت و گو درباره راههای کاربردی در زندگی مسیحی
بپردازید. راهی پیدا کنید تا بتوانید به خداوند خدمت کرده و با هم در محبت او زندگی کنید.

بیایید با هم دعا کنی

روح القدس، مرا با دوستان خوبی آشنا کن تا با کمک هم بتوانیم بهتر از قبل از تو پیروی کنیم. من
می خواهم یک زندگی مسیحی در کنار دیگران داشته باشم، تا باعث رشد یکدیگر شده و بتوانیم در
محبت خدا زندگی کنیم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon