بهای بالای داشتن یک زندگی سطح پایین

بهای بالای داشتن یک زندگی سطح پایین

انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه
می تواند بدهد؟

شیطان می خواهد ما زندگی سطح پایینی داشته باشیم، در حالی که خداوند می خواهد ما
خودمان را بالا بیاوریم. یکی از بدترین اشتباهاتی که ما می توانیم مرتکب شویم این است
که احساس رضایت پیدا کرده و فکر کنیم چیزی که اکنون داریم کافی است، و یا این نهایت
توانمان است. ذهنیتی با توقعات کم، شما را عقب نگه خواهد داشت زیرا خدا به اندازه ای که
شما ایمان دارید می تواند برکات خود را در اختیار شما بگذارد.

مواظب باشید که از نظر روحانی در جایگاه رضایت قرار نگیرید. من نمی خواهم یک
فرد معمولی باشم زیرا یک خدای معمولی را خدمت نمی کنم، من می خواهم از او الگو بگیرم.
همان طور که در آیه بالا هم اشاره شده ما می توانیم همه چیز هایی که دنیا پیشنهاد می دهد
را تصاحب کنیم اما در نهایت در داشتن زندگی که خدا برای ما در نظر داشته شکست
بخوریم.

زندگی سطح پایین، بهای بالایی دارد. هیچ چیز با ارزش تر از زندگی آرام، بانشاط و
نیک و مقدسی که می توانیم در مسیح روی زمین داشته باشیم نیست. اگر در زندگیتان در
برابر اراده خدا مقاومت می کنید و در تلاش هستید کار خودتان را انجام دهید، در واقع در
سطح پایینی زندگی می کنید.

خداوند می خواهد شما در زندگی برکت داشته باشید اما نه به این معنی که تمام عمرتان
را در تلاش برای فراهم کردن آن در زندگیتان باشید. به یاد داشته باشید که ما اول باید در
جست و جوی خدا و ملکوت او باشیم، بعد تمام برکات او شامل حال ما خواهد شد. و این
معنی زندگی در سطح بالاست!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من نمی خواهم درگیر یک زندگی سطح پایین باشم. کمکم کن تا نسبت به رابطه ام با تو
مترکز باشم تا قادر شوم طبق پادشاهی تو زندگی سطح بالایی داشته باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon