با جسارت قدم بردارید

با جسارت قدم بردارید

….اما پارسایان همچون شیر شجاع اند. – امثال 1:28

بعضی از مردم بسیار با جسارت هستند، در حالی که بقیه تنها تقلا می کنند تا به عنوان
فرزندان دوست داشتنی خدا جسارت داشته باشند. من هم همین مشکل را داشتم تا زمانی
که خداوند به من چند نکته مهم در این رابطه نشان داد تا بتوانم جسورانه زندگی کنم. در
اینجا می خواهم این نکته ها را با شما در میان بگذارم.

1. از زندگی با ترس خودداری کنید. در جامعه ما ترس یک عادت شده است. کتاب
مقدس در رساله عبرانیان 38:10 به ما دستور می دهد که با ایمان زندگی کنیم و عقب
نشینی نکنیم.

2. شکست ها را پشت سر بگذارید. شما تنها به این خاطر که چیز های جدید را امتحان
می کنید و شاید موفق نمی شوید یک بازنده نیستید. شما زمانی بازنده هستید که دست از
تلاش کردن بر دارید. از اشتباه کردن ترسی نداشته باشید، اگر هم اشتباه کردید سریعا
خود را احیا کرده و ادامه دهید.

3. گرفتار مقایسه کردن نشوید. وقتی تلاش می کنید خود را با دیگران مقایسه کنید
جسارت داشتن به یک امر غیر ممکن تبدیل می شود. این جسارت شامل پذیرفتن آن
شخصی که واقعا هستید و تبدیل شدن به بهترین شکل خود خواهد بود.

4. آماده قبول هر فعالیتی باشید. قلبتان را جست و جو کنید و از خودتان بپرسید واقعا
خداوند از من چه انتظاری دارد، سپس همان را انجام دهید.

درباره این چهار کلید دعا کنید و از روح القدس بخواهید که کمک کند از آنها در زندگی
خود استفاده کنید. در مسیح، و با قوت فیض او شما می توانید احساس اعتماد به نفس و
جسارت داشته باشید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، می خواهم جسارت به یکی از صفت های من تبدیل شود. کمکم کن تا با قوت تو از این
چهار کلید در زندگی ام استفاده کنم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon