برای بخشیدن هیچ محدودیتی وجود ندارد

برای بخشیدن هیچ محدودیتی وجود ندارد

بدهید تا به شما داده شود. پیمانه ای پر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد! زیرا
با هر پیمانه ای که بدهید، با همان پیمانه به شما داده خواهد شد.
– انجیل لوقا 38:6

بعضی پول یا سیستم تجاری این دنیا را به جای آنچه خداوند می خواهد می گذارند.
کتاب مقدس در مکاشفه باب 18 می گوید، اگر ما به پول تکیه کنیم شکست خواهیم خورد.
من متوجه شدم که رفتار درست نسبت به پول ساده است:

هر چقدر که ما بیشتر می بخشیم و بیشتر با شرایط مالی خود از او اطاعت می کنیم،
او هم بیشتر به ما برکت خواهد داد. همان طور که ما کمک های بیشتری به مردم می کنیم،
متوجه می شویم که نسبت به قبل شاد تر و کامل تر هستیم.

جامعه می گوید تمام سرمایه ات را در سیستم این دنیا بگذار و تمام وقت کار کن تا پول
بیشتری در بیاوری. اما اگر ما این کار را انجام دهیم، هیچ وقت دست آورد مهمی نخواهیم
داشت، مخصوصا شادی نخواهیم داشت ما قادر نخواهیم بود تا از پول خود لذت ببریم
زیرا آن را در راهی که خداوند می خواهد استفاده نمی کنیم.

شاید اگر به این موضوع با سیستم دنیا نگاه کنید منطقی به نظر نرسد، اما خدا نمی خواهد
ما صرفا پول دربیاوریم و بی هدف ذخیره کنیم. خداوند می گوید با دادن شما در نهایت
بیشتر خواهید داشت. من شما را به چالش دعوت می کنم تا امروز سخاوتمندی خودتان را
ارتقا دهید. باور کنید…..

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا می دانم نقشه تو برای زندگی مالی من شبیه به سیستم این دنیا نیست. می دانم که وقتی
طبق گفته تو سخاوتمند باشم تو هم به من اهمیت می دهی. پول من متعلق به توست و من در راهی
که تو می خواهی از آن استفاده خواهم کرد

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon