برای خودتان بودن شهامت داشته باشید

برای خودتان بودن شهامت داشته باشید

آری، بر خدا توکل خواهم کرد، بر خدایی که کلامش را می ستایم. . ترسان نخواهم شد؛ انسان خاکی
به من چه تواند کرد؟ – مزامیر 4:56

آیا از نقش بازی کردن در زندگیتان و گذاشتن نقاب و نشان دادن چیزی غیر از آنچه
واقعا هستید خسته شده اید؟ آیا نمی خواهید به جای نقش بازی کردن، آزاد باشید و به
عنوان همان کسی که واقعا هستید پذیرفته بشوید؟ آیا می خواهید بدانید چطور شخصیت
منحصر به فردتان را ارتقا دهید و در برابر شبیه شدن به دیگران مقاومت کنید؟
اگر می خواهید بر احساس نا امنی غلبه کرده و همان شخصی که خدا می خواهد باشید،
باید شهامت متفاوت بودن را داشته باشید. وقتی ما خود واقعیمان نباشیم و تلاش کنیم مثل
دیگران باشیم در نهایت درمانده و ناراحت خواهیم بود.

خداوند می خواهد شما از شخصیتی که او برایتان در نظر دارد خوشتان بیایید، نه این
که تلاش کنید خودتان را براساس توقعات دیگران شکل داده و به آن چه که آنها می خواهند
تبدیل شوید. شما باید از خودتان بپرسید، «من می خواهم مردم را راضی نگه دارم یا خدا
را؟ » آرامش و شادی واقعی زمانی در زندگی ما پدید می آید که تلاش کنیم خدا را به جای
انسان خشنود سازیم.

وقتی خدا شما را خلق کرد می دانست چه چیزی خلق می کند. شما توسط خدا به
صورتی فوق العاده و منحصر به فرد آفریده شده اید! شخصیت جدید خود را در عیسی
مسیح بپذیرید و آرامش و اطمینان را در او بیابید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من از انسان نخواهم ترسید. می خواهم آرامش و اطمینان را در رابطه با تو پیدا کنم. امروز
می خواهم همان شخصیت منحصر به فرد و خاصی که تو در من آفریده ای باشم. می خواهم از این
پس تو را خشنود سازم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon