قدرت لازم برای پیروزی بر وسوسه را پیدا کنید

قدرت لازم برای پیروزی بر وسوسه را پیدا کنید

آنگاه به شاگردان خود گفت: از لغزشها گریزی نیست…
– انجیل لوقا 1:17

وسوسه و یا لغزش از زمان ابتدای خلقت یک مشکل جدی بوده است که تا به امروز هم
ادامه دارد. چه خوشتان بیایید چه نیایید، همه ما با آن روبرو هستیم. در انجیل لوقا 1:17
عیسی می گوید، از لغزشها )تله و دام، برای سوق دادن شخص به انجام گناه( گریزی نیست.
اما چرا ما باید با وسوسه روبرو شویم؟ چون وسوسه از ایمان و یا عضلات روحانی
ما قدرتمند تر است. اگر ما در برابر وسوسه مقاومت نکنیم هیچ وقت قدرت روحانی
خودمان را تشخیص نخواهیم داد. برای دریافت قدرت روحانی، لازم است انواع و اقسام
وسوسه ها و امتحان ها را از بزرگ تا کوچک تجربه کنیم.

در انجیل لوقا باب 4 می بینیم که شیطان عیسی را وسوسه می کند تا بلکه بتواند زمینه ای
برای اعمال نفوذ در او پیدا کند. اما عیسی با قدرت در برابر او ایستاده و او را شکست
می دهد. شما را تشویق می کنم که وقتی وسوسه به سراغتان می آید مثل عیسی عمل کنید.
او کلام خدا را به خوبی می دانست. خداوند می دانست که عیسی از عهده این امتحان بر
می آید و من باور دارم که او به ما هم اعتماد دارد و می داند که اگر از عیسی پیروی کنیم
می توانیم بر وسوسه ها غلبه کنیم.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، از این که به من قوت می بخشی تا در برابر وسوسه های دشمن مقاومت کنم سپاسگزارم.
وقتی وسوسه به سراغم بیایید مستقیما به کلام تو مراجعه کرده و از حقیقت آن به جهت پیروزی
استفاده می کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon