برخورد با ترس

برخورد با ترس

خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟
– مزامیر 1:27

اگر اجازه دهید ذهنتان توسط ترس کنترل شود رسیدن به سرنوشتی که خدا برایتان
در نظر دارد، به امری غیر ممکن تبدیل خواهد شد. ترس در ذهن شما بدبختی را یاد آور
شده و تلاش می کند شادیتان را بدزدد.

به یاد دارم وقتی می خواستیم به هندوستان سفر کرده و در آنجا کنفرانسی را برگزار
کنیم، هراسان شده بودم. من از موقعیتی که فراهم شده بود بسیار هیجان زده بودم، اما
تمام تمرکزم فقط بر روی مدت طولانی پرواز و شرایط نا مساعد آن کشور بود. سپس
خداوند از طریق قلبم با من صحبت کرده و به من یاد آور شد که باید بر ترس خود غلبه
نموده و متمرکز بر کلام خدا بشوم. اگر می خواستم فقط به جنبه های منفی این سفر توجه
کنم، تمام شادی و هیجانی که خدا می خواست در این سفر تجربه کنم را از دست می دادم.
ترس یک تله است، و شما باید هوشیار باشید تا در این دام نیافتید. وقتی نسبت به آینده
نا مطمئن هستید و یا با شرایط و چالش جدیدی روبرو می شوید که باعث می شود در
قلبتان احساس ترس و نگرانی داشته باشید، مزامیر 1:27 را به یاد آورید، دعا کرده و آن
را با صدای بلند اعلام کنید «خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ »

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، امروز اعلام می کنم که تو نور و نجات من هستی. پس دیگر ترسان و نگران نخواهم بود زیرا
در تو پیروز خواهم بود.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon