به تنهایی هرگز

“عیسا پُر از روح‌القدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان هدایت می‌کرد. در آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد.” (لوقا 4: 1-2)

از آیۀ امروز یاد می‌گیریم که بلافاصله پس از این که عیسا با روح‌القدس تعمید یافت، روح‌ او را به بیابان برد و توسط شیطان، به مدت چهل شبانه­روز وسوسه شد. احتمالاً تجربۀ بسیار سختی بود، اما عیسا از هدایت روح اطاعت کرد. او به روح‌القدس ایمان داشت و می‌دانست حتا سختی‌هایی که با آنها روبه­رو شده، در انتها برای خیریت او کار خواهند کرد.

در پایان چهل روز در بیابان، عیسا خدمت عمومی خود را شروع نمود؛ همان طور که در لوقا 4: 14 می‌بینیم: “عیسا به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید.” عیسا نه تنها در قدرت و خوش‌نامی مشتاق پیروی از هدایت روح­ بود، بلکه همچنین مایل بود که در شرایط دشوار، زمان آزمایش و سختی نیز از او پیروی نماید.

اطاعت کردن از خدا در زمان‌های سختی، به ایجاد شخصیت الاهی کمک می‌کند. عیسا نمونه‌ای برای ما به جا گذاشت که ما نیز باید اطاعت کنیم. پیروی از هدایت روح‌القدس در طول دوران سختی، صفاتی همچون وفاداری، عزم راسخ و قدرت را در ما پرورش می‌دهد؛ صفاتی که خدا می‌خواهد از آنها بهره­مند باشیم.

خدا، روح‌القدس را به ما بخشیده تا در انجام برنامه‌های خود در زندگی ما را یاری دهد. گاهی ما باید با سختی‌ها روبه­رو شویم تا شخصیتی را بیابیم که خدا برای ما برنامه‌ریزی کرده است. همواره باید به یاد داشته باشیم که هرگز در مواجهه با هیچ امری -زمان‌های سختی و خوشی- تنها نیستیم. روح‌القدس همواره با ماست تا به ما کمک کند و راه‌های او همواره بهترین هستند.

پیغام امروز خدا برای شما:

از سختی‌ها نترسید، چون در نهایت شما را قوی‌تر می‌سازند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon