به دنبال یک زندگی مقدس باشید

به دنبال یک زندگی مقدس باشید

بلکه همچون آن قدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همه رفتار خویش مقدس باشید.
– اول پطرس 15:1

من فکر می کنم ما باید کمی بیشتر مراقب روشی که زندگی می کنیم باشیم. نه آن طور
که در ترس زندگی کنیم و نه آن که به صورت قانونی بخواهیم مراقب همه چیز باشیم. بلکه
مراقب به روشی که خدا از ما می خواهد باشیم.

زیرا اگر مراقب این که دوستان ما چه کسانی هستند نباشیم و یا نسبت به این که چه
برنامه های تلوزیونی یا فیلم هایی را تماشا می کنیم بی تفاوت باشیم. یا چه نوع کتاب هایی
را می خوانیم یا چه نوع موسیقی ایی گوش می کنیم و یا چطور پول خود را خرج کرده و یا
با وقت خود چه کاری انجام می دهیم. ممکن است در نهایت متوجه شویم که کل عمر خود
را از دست داده ایم.

ما باید به عنوان مسیحیان،برای زندگی مقدس تلاش کنیم و باید درک کنیم که ما
انتخاب شده ایم تا بخشی از کار خداوند باشیم. در واقع همان لحظه ای که ما عیسی را به
عنوان نجات دهنده خود می پذیریم، توسط روح القدس برای کار خاصی در راستای هدف
خداوند تقدیس می شویم. و اگر وظیفه خود را به طور کامل انجام ندهیم و به دنبال هدف
تعیین شده نباشیم، احساس پوچی و سرخوردگی خواهیم کرد.

شما را تشویق می کنم که امروز به دنبال مقدس بودن باشید. وقتی با تصمیم های چالش
برانگیز روبرو می شوید، از خداوند بپرسید چه کار باید انجام دهید و طریق قدوسیتی را که
او برای شما در نظر گرفته را به پیش بگیرید.

بیایید با هم دعا کنیم

عیسی، هر آن چیزی را که مانع داشتن یک زندگی مقدس می شود را به من نشان بده تا بتوانم آن را
از زندگی خود حذف کنم. می خواهم مراقب زندگی ام باشم و با هدایت تو مسیر قدوسیتی که تو برای
من در نظر گرفته ایی را طی کنم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon