نسبت به شک و بدبینی شکاک باشید

نسبت به شک و بدبینی شکاک باشید

محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری
می کند. – اول قرنتیان 7:13

اول قرنتیان 7:13 به ما یک تصویر واقعی از این که دیگران را چطور باید دوست داشت
می دهد. من باید صادقانه به شما بگوییم اطاعت از این آیه برای من بسیار چالش برانگیز
بود.

من این طور بزرگ شده بودم که نسبت به همه چیز مشکوک باشم و به کسی اعتماد
نکنم. اما تمرکز بر روی مفهوم و تعریف محبت و تشخیص این موضوع که محبت همیشه
بهترین را در دیگران می بیند به من کمک کرد تا یک ذهنیت جدید داشته باشم.
شک به طور جدی در حال کار علیه روابط خدا پسندانه است. اعتماد و ایمان به زندگی
ما شادی بخشیده و کمک می کنند روابط ما به بالاترین کیفیت خود برسند، اما شک و
بدبینی معمولا روابط را فلج کرده و کاملا از کار می اندازند.

این درست است که انسانها فوق العاده نیستند، و ممکن است در بعضی مواقع از اعتماد
ما سواستفاده کنند اما به طور کلی منفعت مثبت بینی و اعتماد به دیگران قطعا از ضررهای
حاصل از مشکوک و بد بین بودن به دیگران بیشتر است.

اگر در حال تقلا با شک و بدبینی هستید به یاد بیاورید که شما روح القدس را دارید که
می تواند وقتی دچار افکار منفی می شوید شما را آگاه سازد. بیایید از او بخواهیم تا شک و
تردید ما را تبدیل به محبت کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من فهمیده ام که عدم اعتماد و شکاک بودن همیشه به روابطم ضربه وارد می کند. نشانم بده
چطور در هر شرایطی قلبم را به روی دیگران باز کرده و نکات مثبت را ببینم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon