بگذارید نور شما بتابد

بگذارید نور شما بتابد

پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینندو پدر شما را که در آسمان است،
بستایند. – انجیل متی 16:5

فیلسوف و سخنران معروف ادوارد بورک یکبار گفت: تنها چیزی که برای پیروزی
شیطان لازم است، این است که انسانهای خوب هیچ کاری انجام ندهند.
این حقیقت دارد. هیچ کاری انجام ندادن آسان اما در عین حال خطرناک است. در جایی
که هیچ مقاومتی در برابر شیطان نباشد او تکثیر می شود.

همه ما در دام غر زدن نسبت به آنچه فکر می کنیم درست نیست افتاده ایم. اما غر زدن
هیچ کمکی به ما نمی کند جز این که روحیه ما را بیشتر از بین ببرد. این کار هیچ چیزی را
تغییر نمی دهد زیرا در آن هیچ احساس مثبتی وجود ندارد.

تصور کنید چه وضعیت ناخوشایندی پدید می آمد اگر خداوند می خواست دائما نسبت
به چیزهایی که بر خلاف میلش توسط انسانها اتفاق می افتد غر بزند. اما خداوند هیچ وقت
غر نمی زند. او به نیکویی خود ادامه داده و تلاش می کند عدالت را برقرار سازد. شیطان
قدرت دارد اما قدرت نیکویی بسیار بیشتر است.

ما باید این موضوع را درک کنیم که انتخاب خداوند این است که اراده اش توسط
فرزندانش یعنی من و شما به انجام برسد. نور او درون ماست و باید از آن استفاده کنیم.
باید کاری کنیم که نور ما به دیگران بتابد. تلاش کنید همان طور که زندگی می کنید در نام
او کارهای نیکو انجام دهید.

بیایید باهم دعا کنیم

خداوندا، این بسیار راحت است که یکجا بنشینیم و هیچ کاری انجام ندهیم. اما این بسیار بهتر است
که فعال باشیم و بگذاریم نور تو به جهان بتابد. کمکم کن تا در برابر شیطان مقاومت کرده و براساس
محبت تو در هر فرصتی کارهای نیک انجام بدهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon