ترس را به بیرون بیندازید

ترس را به بیرون بیندازید

در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه
میگیرد و کسی که می ترسد، در محبت به کمال نرسیده است. اول
– انجیل یوحنا 18:4

می خواهم درباره یک کلمه سه حرفی با شما صحبت کنم: ترس! خیلی از ما احتمالا به
یاد داریم، زمانی که بچه بودیم، اگر دستهایمان کثیف بود مادرمان می گفت اول دستهایمان
را با صابون بشویم و بعد غذا بخوریم. حالا فرض کنید اگر ترس مثل آلودگی است، ایمان
به محبت خدا هم مثل صابون عمل می کند!

من درباره یک ایمان شگفت انگیز صحبت نمی کنم. بلکه درباره ایمان به محبت بی قید
و شرط، بدون محدودیت و بی نظیر خدا نسبت به ما صحبت می کنم. اول یوحنا 18:4 تعلیم
می دهد: درک کردن محبتی که خدا نسبت به ما دارد، ما را از ترس آزاد می کند. این بدین
معنی نیست که ما هیچ وقت ترس را احساس نخواهیم کرد بلکه ایمان به محبت خدا ما را
قادر خواهد ساخت تا در ترس زندگی نکنیم.

خداوند می خواهد شما بدانید که او با شماست. او شما را هدایت خواهد کرد، پس شما
می توانید اطمینان و ایمانتان را بر خدا قرار دهید! به یاد داشته باشید، محبت او بی نظیر
است، حتی زمانی که ما بی نظیر نیستیم. خداوند محبت خود را به خاطر اشتباهات ما کم و
زیاد نمی کند. آیا این عالی نیست وقتی بدانید خداوند شما را همین الان و درهمین شرایط
که هستید دوست دارد؟ آیا این باعث نمی شود که ایمانتان تقویت شود و ترس هایتان را
کنار بگذارید؟

من و شما باز هم با ترس سر و کار خواهیم داشت. زمانی که می ترسیم باید دوباره
بر روی خداوند متمرکز شویم و آگاه باشیم که او کنار ماست تا ما را از هر شرایطی عبور
دهد.

هر بار ترس به سراغمان می آید این محبت خداوند است که آن را از میان بر می دارد
و اعمال ما به تنهایی قادر به از میان بردن ترس در ما نیست.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا فقط محبت تو می تواند ترس های مرا از بین ببرد، پس ایمان خود را بر تو استوار می سازم.
می دانم که حضور تو مرا از هر شرایط ترسناکی عبور داده و هدایت می کند. پس می خواهم محبت
تو را دریافت کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon