شما می توانید همین امروز جنگ را پیروز شوید

شما می توانید همین امروز جنگ را پیروز شوید

طرز فکر انسان نفسانی، مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد، حیات و سلامتی
است. – رومیان 6:8

در همین لحظه من و شما در میان یک جنگ هستیم و این یک جنگ روحانی است که
علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی در
جریان است )افسسیان 12:6 ( ما نیاز داریم تا فکر روح القدس را داشته باشیم تا قادر باشیم
در این نبرد پیروز شویم.

متاسفانه ایمان داران زیادی در حال همکاری با فکر نفسانی خود هستند. اگر ما
می خواهیم طوری زندگی کنیم که قادر به تغییر دنیای خود باشیم، باید زندگی با فکر
نفسانی را متوقف کرده و شروع به زندگی با فکر روحانی کنیم. هر کدام از ما باید به
صورت دائم اصلاحاتی انجام دهیم تا بتوانیم خواسته های نفسانی خود را تحت کنترل
روح القدس در آورده و اجازه ندهیم احساسات و افکار نفسانی ما، ما را کنترل کنند. کتاب
مقدس می گوید روح و نفس همیشه با هم در حال جنگ هستند و به طور دائم با یکدیگر به
مخالفت می پردازند.

این جنگ است! شیطان از ما متنفر است و به طور مداوم و صبورانه تلاش می کند تا
کاری کند که ما مغلوب نفس خود شویم.

در نهایت، این شما هستید که تصمیم می گیرید چه کسی جنگ را در زندگی شما پیروز
شود. خبر خوب این است که لازم نیست تحت کنترل نفس خود باشید. شما می توانید در
روح زندگی کنید و نفس خود را به کنترل روح در آورید. شما می توانید همین امروز این
جنگ را پیروز شوید!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من می خواهم نبرد را پیروز شوم. می خواهم فکر روح القدس را داشته باشم که آرامش و
زندگی به همراه دارد. من روح تو را انتخاب می کنم. کمکم کن تا نفس خود را تحت اراده تو در بیاورم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon