از جایی که هستید به اطراف نگاه کنید

از جایی که هستید به اطراف نگاه کنید

بعد از اینکه لوط آنجا را ترک کرد، خداوند به ابرام فرمود: از همان جایی که هستی خوب به همه
اطراف نگاه کن. – پیدایش 14:13

این طور به نظر می رسد که زندگی همیشه راهی آماده دارد تا ما را به جایی که احتیاج به
یک شروع تازه دارد هدایت کند.

در کتاب مقدس ابرام بعد از این که خواهر زاده اش لوط بهترین قسمت آن سرزمین را برای
خود انتخاب کرد خود را در موقعیتی خاص یافت. زندگی کردن در زمینی که چندان مطلوب نبود.
اما خداوند ابرام را تنها نگذاشت. بلکه به ابرام یک رویای بزرگ و جدید نشان داد.

من جمله ای را که خداوند بعد از جدا شدن ابرام و لوط از هم به او گفت بسیار دوست دارم.
خداوند به او گفت: از همان جایی که هستی خوب به همه اطراف نگاه کن. عبارت از جایی که
هستی به اطراف نگاه کن. برای من تکان دهنده است. این دقیقا نقطه تولد یک شروع تازه است…
یک آغاز جدید. بعضی اوقات خداوند خودش ما را به این نقطه می آورد.

شاید شما همین الان در این نقطه باشید. شاید شما می خواهید یک عادت بد را کنار بگذارید
و یا یک رویای از دست رفته را احیا کنید. شاید شما می خواهید به شرایط مالی خود سر و
سامانی بدهید یا کار جدیدی را آغاز کنید و یا کتابی بنویسید… هر کاری که هست، خداوند به
شما می گوید از همین الان شروع کن. و این دقیقا یک شروع دوباره است! بعد از این که خداوند
به ابرام گفت از همان جایی که هستی خوب به اطراف نگاه کن، جمله بعدی که گفت این بود: حال
برو و تمام سرزمین را ببین زیرا من همه آن را به تو خواهم داد. ) پیدایش 17:13 (
ممکن است همین الان خداوند به شما بگوید بلند شو و برای تحقق بخشیدن به رویایت یا
ماموریتت یا زندگیت حرکت کن. زیرا خود او آن را به شما بخشیده است. قسمت مربوط به شما
این است که به سمتش حرکت کنید.

هر کاری که لازم است انجام دهید. شاید این آسان نباشد. شاید کمی زمان ببرد. اما به
خداوند اعتماد کنید و به سمت هدف یا رویایتان حرکت کنید. همین الان از همان جایی که هستید
به اطراف نگاه کنید – و حرکت کنید!

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، بدون در نظر گرفتن آنچه در گذشته رخ داده است به من کمک تا از جایی که هستم به اطراف
نگاه کنم. از شروع جدیدی که برایم فراهم کرده ای سپاس گذارم. من با قوت در این راه قدم بر می دارم
و به سمت آنچه برای من در نظر گرفته ای حرکت خواهم کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon