حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات

زیرا تمایلات نفس بر خلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نفس؛ و این دو بر ضد هم اند، به گونه ای
که دیگر نمی توانند هر آنچه را که می خواهید، به جا آورید.
– غلاطیان 17:5

اگر می خواهیم اراده خداوند را با موفقیت در زندگی به انجام برسانیم، نیاز به اقتدار
داریم. می خواهم به یکی از تعریف های اقتدار در اینجا اشاره کنم: «حل و فصل اختلافات
با قدرت تصمیم گیری و یا حکم کردن و فرمان دادن » این تعریف همیشه به من کمک کرده
زیرا من هم با فرمان دادن در خیلی از زمینه ها توانستم اقتدارم را بنا کنم.

برای مثال زمانی که خسته هستم و مورد وسوسه قرار می گیرم تا نسبت به خودم در
موردی خاص احساس تاسف داشته باشم، به خودم می گویم «نه تو ضعیف نیستی! دست
از ناله کردن بردار و قوتت را بیاب! خداوند مرا دوست دارد، و من از طریق عیسی که به
من نیرو می بخشد قادر به انجام هر کاری هستم! »

غلاطیان 17:5 می گوید نفس و روح با هم به توافق نمی رسند. به یاد داشته باشید، که
تعریف اقتدار این است که اختلافات را با قدرت حل و فصل کند. این نکته بسیار مهم است
زیرا باید در ابتدا اختلاف پایان ناپذیر بین جسم و روح را حل و فصل کرده و بعد هر کاری
که قصد آن را دارید، انجام دهید.

شاید شما همیشه نتوانید مقتدرانه عمل کنید، اما اگر می خواهید زیر اراده خداوند
باشید، باید هیچ وقت تسلیم نشده و دست از تلاش برندارید. وقتی وسوسه به سراغ شما
می آید تا تسلیم شوید با قدرت و بر اساس کلام خدا فرمان بدهید و خود را تقویت کنید تا
اقتدار خود را یافته و همان طور که نقشه خداوند را دنبال می کنید، بر اختلاف های بین نفس
و روح هم پیروز شوید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، من می خواهم اختلافات بین نفس و روحم را حل و فصل کنم. اما من بدون اقتدار قادر به
این کار نیستم. مرا قوت ببخش و به من کلمات مناسب را عطا کن تا با آنها حکم کرده و در وسوسه ها
تسلیم نشوم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon