حواس پرتی ها را حذف کنید

بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد.
– انجیل متی 33:6

حواس پرتی یکی از حیله گرانه ترین اسلحه های شیطان است. او می داند که اگر ما از
مسیر اصلی منحرف بشویم و به چیزهای این دنیا بیش از حد اهمیت بدهیم، کم کم نسبت
به ارتباطمان با خداوند کم توجه می شویم.

گاهی اوقات خدا می خواهد برای این که وفادار و نزدیک به او بمانیم و با او در ارتباط
باشیم، بعضی از حواس پرتی ها که ما را از او جدا می سازد را از میان بردارد حتی اگر این
موضوع دردناک باشد.

برای مثال، اگر شغل یا نیاز ما به پول برایمان از خشنود کردن خداوند اهمیت بیشتری
داشته باشد، پس ما نیاز داریم اولویت هایمان را تصحیح کنیم. یا شاید رابطه ای دارید که
باعث می شود با خداوند وقت نگذرانید و به خواسته ها و نیاز های آن شخص بیشتر از
خداوند اهمیت بدهید. خط قرمز هر گونه موقعیت و خواسته ای است که در زندگی ما می آید
و نمی گذارد توسط روح القدس هدایت شویم و برای خدا زندگی کنیم. این چنین حواس
پرتی های غیر سالمی برای ما مفید و مناسب نیست.

خداوند از ما می خواهد به جای حواس پرتی ها با روح القدس حرکت کنیم. پس امروز
تمام حواس پرتی هایتان را کنار بگذارید و بر روی خداوند متمرکز شوید. شما زمانی خدا
را پیدا خواهید کرد بیشتر از هر چیز دیگر با تمام قلبتان او را بجویید. بدانید که او همیشه
منتظر شماست.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا از تو می خواهم به من کمک کنی تا تمام حواس پرتی ها را از زندگیم پاک کنم، حتی اگر
دردناک باشد. کمکم کن تا فراتر از هر چیز دیگر در جست و جوی تو باشم و توسط روح القدس هر
روزه در زندگی ام هدایت شوم. من می خواهم برای تو زندگی کنم!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon