حکمتِ در سکوت انتظار کشیدن

حکمتِ در سکوت انتظار کشیدن

«امّا مریم، این همه را به خاطر می سپرد و در دل خود به آنها می اندیشید. » (لوقا ۲: ۱۹ )

در سکوت تعمق کردن درباره آنچه حس م یکنید خداوند به شما گفته، حکیمانه است، به ویژه وقتی که دقیقاً در مورد نتیجه آن مطمئن نیستید. شاید حس م یکنید که خدا چیزی در مورد فرزندانتان به شما وعده داده، یا در مورد شغلتان شما را به مسیری تازه هدایت کرده است، یا به شما گفته که در شخصیتان تغییراتی ایجاد م یکند -هر چه که هست، اگر به خدا اعتماد دارید، با شکیبایی صبر کنید. بر آنچه خداوند گفته تعمق نمایید، و او دقیقاً به شما نشان می دهد که چگونه با نقشهٔ او همکاری کنید.

در زندگی مریم اتفاقات فوق العاده ای رخ داد. او دختری نوجوان بود که خدا را دوست داشت، و روزی فرشته ای بر او ظاهر شد و به او گفت که مادرِ پسر خدا خواهد شد. اما با وجود احساسات و افکاری که بر او هجوم آوردند، مریم به خدا اعتماد نمود و گفت: «آنچه دربارۀ من گفتی، بشود! » (لوقا ۱: ۳۸ ).

وقتی خدا چیزی به ما می گوید، اغلب باید حرف او را پیش خود نگه داریم. اگر چیزی به ما می گوید که برای ما قابل فهم نیست یا معنای خاصی برایمان ندارد، می توانیم از الگویِ مریم پیروی نماییم. می توانیم به جای این که با عجله به دنبال توصیه دیگران باشیم، کمی بیشتر تعمق کنیم. شکِ دیگران می تواند ایمانِ ما را نابود سازد. گاهی بهترین کار این است که وعدهٔ خدا را در سکوت پیش خود نگه دارید و از او بخواهید زمان بندی خود را واضح تر به شما نشان دهد.


وقتی خدا شما را به انجام کاری دعوت می کند، ایمان انجام آن کار را نیز به شما می بخشد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon