حکمت و تعادل

حکمت و تعادل

«اگر از شما کسی ب یبهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا م یکند، و به وی عطا خواهد شد. » (یعقوب ۱: ۵)

اگر چرخ ماشین شما از تنظیم خارج شود، سفر پر دست اندازی خواهید داشت. فکر می کنم همین اتفاق در زندگی ما هم م یافتد. اگر در یک حوزه یا حوزهٔ دیگر از تعادل خارج شویم، آنچه که قرار بود سفری بی دغدغه باشد، تبدیل به سفری پر فراز و نشیب و آزاردهنده می شود.

احتمال این وجود دارد که در هر حوزهٔ زندگی از تعادل خارج شوید -حتا در حوزه هایی که بهترین هستید. زنان ممکن است با تمرکز بیش از حد بر فرزندان خود، به رابطهٔ زناشویی شان آسیب برسانند. اگر تمام لحظات و انرژی خود را صرف فرزندان کنید و به نیازهای شوهر خود اهمیتی ندهید، رابطهٔ زناشویی تان آسیب خواهد دید.

مردان (و بسیاری از زنان) غرق شغل خود می شوند. اگر مردی همیشه مشغول کار باشد و از همسر و فرزندانش غافل شود، شاید نیازهای خانواده را رفع کند، اما به عنوان همسر و پدر، وظایف خود را به خوبی انجام نم یدهد. تعادل، کلید کار است.

این امر در حوزه های دیگر زندگی نیز صدق م یکند. برخی به ندرت سخن می گویند و برخی بیش از حد! برخی در برنامه ریزی کردن زیاد هروی م یکنند و برخی دیگر اصلاً برنامه ریزی نمی کنند. گاهی خود را بالا می بینیم و گاهی پایین. حتا کوچکترین چیزها هم می تواند ما را از تعادل خارج کند.

زندگی خود را صادقانه بررسی نمایید و حوز های که از تعادل خارج شده را مشخص کنید. از خدا حکمت بطلبید تا اصلاحات لازم را اعمال کنید و زندگی متعادل، سالم و شادی را داشته باشید.


وقتی از خدا حکمت می طلبید، او به شما حکمت می دهد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon