خداوند با شما صحبت می کند

خداوند با شما صحبت می کند

اما چون روح راستی آید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد.
– انجیل یوحنا 13:16

این موضوع به یک نقطه بنیادین شباهت دارد، اما من باور دارم هنوز افراد زیادی
هستند که می پرسند آیا خداوند واقعا با مردم صحبت می کند. آیا پیش آمده که از این
موضوع تعجب کنید؟ از خودتان پرسیده اید که آیا تاکنون خداوند با من صحبت کرده؟
مطمئنم خوشحال خواهید شد که بدانید جواب بله است.

در جریان آخرین روزهای اقامت عیسی مسیح بر روی زمین، او به شاگردانش گفت،
هنوز خیلی چیزها هست که به شما بگویم، اما شما قادر به شنیدنشان نیستید. وقتی او که
روح راستی است بیایید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد )یوحنا 16 : 12 و 13 (.
زمانی که عیسی این سخنان را می گفت در واقع باکسانی صحبت می کرد که سه سال
تمام با ایشان بود و تعلیمشان داده بود اما انگار هنوز هم چیزهای برای یاد دادن وجود
داشت. این واقعا شگفت آور است، چون من فکر می کنم که اگر عیسی سه سال شبانه روز
همراه من بود، من حتما هرچیزی که وجود داشت را یاد می گرفتم.

اما عیسی همیشه چیز جدیدی برای یاد دادن دارد زیرا ما همیشه در موقعیت های
جدیدی درزندگی قرار می گیریم و او می خواهد ما را راهنمایی کند.

این دقیقا دلیل آن است که ما روح القدس را دریافت کرده ایم، تا بتوانیم، حتی زمانی
که خداوند به صورت فیزیکی در برابر ما نیست، سخنان او را بشنویم.

از طریق عیسی و قدرت روح القدس، خداوند می خواهد با شما هر روزه صحبت کند. او
می خواهد شما را قدم به قدم به سمت چیز های نیکویی که برایتان در نظر گرفته است هدایت
کند. خداوند هدیه روح القدس را به هر کس که در خواست کند عطا می کند. )لوقا 13:11 (. من
می خواهم باز هم این نکته را تاکید کنم که هر کدام از ما می تواند صدای خداوند را بشنویم
و به صورت روزانه ازطریق روح القدس هدایت شویم. آیا صدای خداوند را می شنوید؟

بیایید با هم دعا کنی

خداوندا من می خواهم توسط روح القدس هدایت شوم. من باور دارم تو با من صحبت می کنی و
می خواهم سخنان تو را بشنوم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon