خداوند را پدر صدا کنید

خداوند را پدر صدا کنید

چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به
واسطه آن ندا در می دهیم: « ابا، پدر »
– رومیان 15:8

ترس می تواند در زندگی ما به شدت تاثیر گذار باشد همچنین می تواند باعث منحرف
شدن ایمان ما بشود. ترس به ما می گوید: «حرفم را باور کن. این کارها هیچ فایده ای ندارد.
دعا های تو هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. تو در جایگاه مناسبی در حضور خدا قرار نداری.
تو یک بازنده هستی. »

ترس همیشه به شما می گوید چه کسی نیستی، چه چیزی نداری، چه کاری نمی توانی
انجام بدهی و چه کسی هیچ وقت نخواهی بود. اما رومیان 8:51 می گوید شما فرزند خداوند
هستید که می توانید او را پدر «ابا » صدا بزنید.

کلمه «ابا » را معمولا بچه های کوچک وقتی می خواستند پدرشان را صدا بزنند استفاده
می کردند. کلمه ایی شبیه به کلمه امروزیِ «بابا ». این کلمه به اندازه پدر رسمیت ندارد و
نشان دهنده راحتی و نزدیکی بین فرزند و پدرش است.

عیسی می گوید ما می توانیم خداوند را «ابا » صدا بزنیم زیرا او ما را از همه ترسها آزاد
کرده است. او همیشه فرزندانش رو دوست دارد، و ما می توانیم بدون ترس از طرد شدن
به حضور او برویم. وقتی ما برای هر درد و یا مشکلی به حضور او می رویم، او با آغوش
باز منتظر ماست تا به ما آسایش و قوت ببخشد.

بیایید با هم دعا کنیم

بابا، از این که مرا به عنوان فرزند خود پذیرفته ایی ممنونم. می دانم که تو به من اهمیت می دهی، پس
نیازی نیست اسیر زنجیر های ترس باشم. ای پدر تو را دوست دارم!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon