به خطاهای خود نزد کسانی که به ایشان اعتماد دارید اعتراف کنید

به خطاهای خود نزد کسانی که به ایشان اعتماد دارید اعتراف کنید

زیرا هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نشود و هیچ چیز نهفته ای نیست که معلوم و هویدا نگردد.
– انجیل لوقا 17:8

برای اکثر مردم راحت نیست که درباره خطاها و ضعفهایشان صحبت کنند. چرا ما
نمی خواهیم درباره این مسائل راحت باشیم؟ زیرا ما از آنچه مردم درباره ما فکر خواهند
کرد می ترسیم. ما از این که طرد شویم، یا درک نشویم یا مورد محبت اشخاصی که
دوستشان داریم قرار نگیریم می ترسیم. ما فکر می کنیم اگر آنها همه چیز را درباره ما
بدانند، دیگر مثل قبل به ما نگاه نخواهند کرد.

اعتراف به خطاها برای داشتن سلامت احساسی امری بسیار مهم است. کتاب مقدس
می گوید همه چیز های پنهان یک روز آشکار خواهد شد . پس ما می توانیم دردها و ضعف
هایمان را با افراد مورد اعتماد در میان بگذاریم.

من بالاخره شجاعت کافی پیدا کردم تا درباره این که قبلا مورد سو استفاده قرار
گرفته ام با کسی صحبت کنم و این کار از نظر احساسی بی نهایت برایم سخت بود. اما حالا
وقتی درباره گذشته ام صحبت می کنم، مثل این است که درباره مشکلات شخص دیگری
صحبت می کنم. روند اعتراف به دردها و ضعف هایم به من کمک کرد تا در دردهایم ترمیم
شده و سلامتی بیابم.

دعا کنید و از خداوند بخواهید به شما نشان دهد به چه کسی می توانید اعتماد کنید،
سپس یک رابطه متعهدانه و صادقانه با آن شخص ایجاد کنید. همان طور که با هم در این
موارد صحبت می کنید، شفای خداوند را هم دریافت خواهید کرد.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، شخصی را که می توانم با او درباره ضعف ها و دردهایم صحبت کنم به من نشان بده،
می خواهم دری به جهت شفایی بزرگ تر در زندگی خود باز کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon