خویشتن داری را در هر موقعیتی اعمال کنید

خویشتن داری را در هر موقعیتی اعمال کنید

یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسند؛ اما شما او را
می شناسید، چرا که نزد شما مسکن می گزیند و در شما خواهد بود.
– انجیل یوحنا 17:14

در کتاب مقدس به صفاتی اشاره شده است که باید در هر موقعیتی به کار برده شوند
و خویشتنداری یکی از آنهاست. اهمیتی ندارد که ما چه نوع مشکلی در زندگیمان داریم،
خویشتنداری باید در هر زمینه ای اعمال شود. اگر ما یاد نگیریم خودمان را کنترل کنیم،
احساساتمان در تمام زمینه ها بر ما مسلط شده و در نهایت ما را درمانده می نماید.
تمرین خویشتنداری یعنی زندگی در تعادل. هر امری در زندگی ما برای این که محقق
شود نیاز به تصمیم هایی نیکو و خویشتنداری دارد. خیلی از مشکلات ما ارتباط مستقیم با
خویشتن داری و انظباط دارد. بدهکاری های مالی زمانی اتفاق می افتند که ما نمی توانیم پول
خرج کردن خودمان را کنترل کنیم، و بیماری جسمانی زمانی رخ می دهد که ما نمی توانیم
غذا خوردن خودمان را کنترل کنیم…

اگر در شرایطی هستید که بیرون آمدن از آن به نظرتان سخت می رسد، برای موفقیت
در این امر شما نیاز به سطح بالایی از انظباط و خویشتنداری دارید. خدا را شکر که خداوند
به ما روح القدس را بخشیده است تا در ما زندگی کرده و به ما کمک کند.

اگر شما تولد تازه دارید پس روح مسیح و تمام میوه های آن که خویشتن داری هم یکی
از آنهاست را به صورت کامل در خود دارید. شاید شما هنوز او را تشخیص نداده اید، اما
این را بدانید که روح و میوه هایش درون شماست. پس تصمیم گرفته و خویشتن داری را
از طریق رابطه با روح القدس دریافت کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، از این که به من میوه انظباط و خویشتنداری را عطا نموده ای سپاسگزارم. با قدرت روح تو
در درونم، آنچه اراده توست را به جا خواهم آورد و اجازه نخواهم داد که احساساتم بر من مسلط شود.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon