با آنچه درباره شما حقیقت دارد روبرو شوید

با آنچه درباره شما حقیقت دارد روبرو شوید

هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما
با اوست، عریان و آشکار است. – عبرانیان 13:4

یک بار شخصی از من پرسید چطور توانستید از گذشته ناراحت کننده خود آزاد
شوید. پاسخ من بسیار ساده بود: خداوند به من فیض و اراده بخشیده تا با آنچه درباره
من حقیقت دارد روبرو شوم.

من در یک فضای پر از خشم و متزلزل بزرگ شدم. به خاطر این که زود از کوره در
می رفتم بیشتر اوقات ناراحت بودم. و به خاطر ناراحتی، در افسردگی، نا امیدی و ترس
رشد کردم. من آرزو می کردم که زندگی بهتری داشته باشم، اما آرزو کردن من هیچ
مشکلی را حل نمی کرد. من با مسئول دانستن خانواده ام برای مشکلاتی که داشتم فقط وقت
خودم را تلف می کردم.

بالاخره با کمک خداوند درک کردم که من مسئول آنچه در گذشته اتفاق افتاده نبودم و
نمی توانم آن را تغییر دهم، پس بهتر است دست از آرزو کردن برداشته و مسئولیت زندگی
خود را برای آنچه پیش رو دارم به عهده بگیرم. من باید دست از بهانه تراشی و سرزنش
دیگران و شرایطم بر می داشتم. بعد از این که من این کارها را انجام داده به خداوند اعتماد
کردم، او زندگی مرا احیا کرده و شفا داد و من تغییر کردم. به همین دلیل اکنون در زندگی ام
آرامش و شادی دارم.

شاید شما هم در شرایط مشابه قرار دارید و روبرو شدن با حقیقت درباره خودتان
ترسناک به نظر برسد. اما قرار نیست شما تنها با آن مواجه شوید. تمام معایب شما در
معرض دید خداوند هست، اگر شما از او بخواهید، او به شما کمک خواهد کرد پس خودتان
را بالا بکشید، مسئولیت خودتان را قبول کرده و در آرامش زندگی کنید. امروز از شما
می خواهم بدون ترس با حقیقت درباره خودتان روبرو شوید و بگذارید خداوند شما را به
فردای جدید هدایت کند.

بیایید با هم عا کنیم

روح القدس، من برای روبرو شدن با حقیقتی که درباره من وجود دارد به کمک تو نیاز دارم. وقت آن
رسیده که دست از سرزنش کردن دیگران و مشکلات گذشته خود بردارم و آنها را با قدرت کلام خدا
پشت سر بگذارم. کمکم کن تا مسئولیت زندگی ام را قبول کرده و برای بهتر شدن تغییر ایجاد کنم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon