در حضور خدا آرام باشید

در حضور خدا آرام باشید

بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛ در میان قوم ها متعال، و در جهان متعال هستم.
– مزامیر 10:46

یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توانیم در این دنیا یاد بگیریم این است که چگونه
آرام باشیم.

من باور دارم یکی از اساسی ترین دلایلی که خیلی از ما فرسوده شده و استرس پیدا
می کنیم این است که ما نمی دانیم چطور آرام باشیم. با گذر زمان ما یاد می گیریم تا در
سکوت او را بشنویم، صدایی آرام که می تواند راهنمای راه ما باشد.

ما باید یاد بگیریم از درون آرام بوده و در آرامش بمانیم تا همیشه قادر به شنیدن
صدای خداوند باشیم. خیلی از مردم این روزها از یک چیز به چیز دیگر فرار می کنند. زیرا
یک ذهن آرام ندارند، و نمی دانند چگونه در قلب خود ساکت باشند.

اگر ما کمی سرعت خود را کم کرده و به قدر کافی در ذهنمان آرامش ایجاد کنیم
خواهیم توانست صدای روح القدس را بشنویم، تا در آرامش زندگی کرده و مطیعانه آماده
واکنش باشیم. با هدایت روح القدس شما می توانید یک زندگی شاد، پر از آرامش و به دور
از خستگی و فرسودگی داشته باشید. در حضور خداوند آرام بمانید و ذهن خود را از هر
کلافگی دور نگه دارید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می دانم که تنها تو خدا هستی. می دانم که آرامش در برابر تو مهم است، پس به من بیاموز
تا بدانم چگونه از درون آرامش داشته باشم و همیشه آماده شنیدن صدای تو باشم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon