در مورد هم هچیز دعا کنید و از هیچ چیز نترسید

در مورد هم هچیز دعا کنید و از هیچ چیز نترسید

«نیرومند باشید و دل قوی دارید، ای همۀ کسانی که برای خداوند انتظار م یکشید. » (مزمور ۳۱ : ۲۴ )

مدتی پیش احساس کردم خدا چنین کلماتی را به من م یگوید: «در مورد همه چیز دعا کن و از هیچ چیز نترس! » در هفت ههای بعدی، او چیز یهای مختلفی درباره دعاکردن در برابر ترس به من نشان داد. بسیاری از آنها مربوط به حوزه های کوچکی می شدند که ترس سعی داشت از آن طریق به زندگی من بخزد و برای من مشکلاتی ایجاد کند. او در هر مورد به من نشان داد که مهم نیست موضوع چقدر بزرگ، مهم، یا کوچک و بی اهمیت باشد، جوابِ همه چیز دعاست.

گاهی ما بر شرایط خود تمرکز می کنیم و می ترسیم. هرچه بیشتر بر مشکلات تمرکز کنیم، ترسان تر می شویم. اما در عوض، می توانیم بر خدا تمرکز کنیم. او قادر به حل کردن همهٔ چیزهایی ست که در زندگی با آنها روب هرو می شویم.

خدا وعده داده که ما را تقویت کند، در مشکلات قوی سازد، بلند کند و به دست راست عدالتِ خویش از ما حمایت کند (اشعیا ۴۱ : ۱۰ ). همچنین به ما فرمان داده که نترسیم. اما باید به یاد داشته باشید که فرمان نداده هرگز ترس را حس نکنید، بلکه نباید اجازه دهیم ترس ما را کنترل کند.

خداوند امروز به ما می گوید: «نترسید، من به شما کمک خواهم کرد »، اما تا وقتی که همه چیز را تسلیم نکنیم، تا وقتی که به اندازهٔ کافی مطیع نشویم و در ایمان گام برنداریم، یاریِ خدا را هرگز تجربه نخواهیم کرد.


وقتی می ترسید، عقب نکشید. به خداوند اعتماد کنید و به حرکت ادامه دهید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon