یاد بگیرید در هر موقعیتی خرسند باشید

یاد بگیرید در هر موقعیتی خرسند باشید

این را از سر نیاز نمی گوییم، زیرا آموخته ام در هر حال قانع باشم. )بدون توجه به شرایط پریشان و ناراحت کننده رضایت داشتن( – فیلیپیان 11:4

کتاب مقدس به ما یاد می دهد بدون توجه به این که در چه شرایطی هستیم خرسند باشیم. پلوس رسول می گوید: این را از سر نیاز نمی گوییم، زیرا آموخته ام در هر حال قانع باشم. )بدون توجه به شرایط پریشان و ناراحت کننده، رضایت داشتن(. خرسندی تصمیمی است که ما می گیریم تا با آنچه داریم خوشحال باشیم. متاسفانه، ما معمولا خرسندی را با زندگی کردن برای مدت طولانی در شرایط نا مناسب یاد می گیریمتا اما نیاز .» خداوندا من نمی خواهم بیشتر از این در این شرایط زندگی کنم « در نهایت بگوییم نیست حتما این طور باشد. شما می توانید هر روزه خرسندی را انتخاب کنید. ارزش این موضوع می تواند از تمام چیزهایی که شما در زندگی خود خواهانشان هستید بیشتر باشد. پولس به روشنی این موضوع را در رساله اول تیموتائوس 6:6 توضیح داده است، اما دینداری با قناعت )خرسندی که از درون قناعت نشات می گیرد( سودی عظیم است. چه چیزی ما را قطعا خوشحال می سازد؟ خرسندی در خداوند را انتخاب کنید، هر خداوندا من فقط چیزی را می خواهم که تو می خواهی من آن را « روزه به خداوند بگویید این تنها راهی هست که می توان آرامش و خوشبختی ابدی را کسب کرد. » داشته باشم

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، من فقط چیزی را می خواهم که تو برای من می خواهی. مثل پولس رسول انتخاب می کنم تا در هر موقعیتی خرسند باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon