همان چیزی را بگویید که خداوند گفته است

همان چیزی را بگویید که خداوند گفته است

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تامل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده،
به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.
– یوشع 8:1

خداوند می گوید هر چه قدر بیشتر ما با کلامش وقت بگذرانیم و در آن تامل کنیم، نتایج
بهتری در زندگی خود حاصل کرده، و همچنین به رابطه نزدیک تری با او دست پیدا خواهیم
کرد. او حتی وعده داده که ما موفق و کامیاب خواهیم بود )یوشع 8:1 را مطالعه کنید(
من می توانم در این مورد شهادت بدهم زیرا از بسیاری از آزمایش ها و روزهای سخت
با ایمان به کلام خدا و اعتراف به آن توانسته ام پیروز بیرون بیاییم.

وقتی ما کلام خدا را با صدای بلند اعلام می کنیم قدرت عظیمی آزاد می شود و به این
طریق می توانیم افکار روشن تری داشته باشیم، مخصوصا وقتی تبدیل به شخصی بشویم
که با ایمان، کلام خدا را اعتراف می کند.

این بسیار عالی است که شما کلام خدا را مطالعه کرده و آن را در قلب خود حفظ کنید،
اما وقتی به آن با صدای بلند اعتراف می کنید، شما به طور فعال با آنچه خداوند گفته است
یک صدا می شوید و در نتیجه قدرت او را در زندگی خود آزاد خواهید کرد.

من شما را تشویق می کنم تا کلام خدا را مطالعه کرده و در آن تفکر کنید. افکار خود را
با آن هماهنگ کنید. همچنین به شما پیشنهاد می کنم درباره آن صحبت کنید. شما می توانید
با به زبان آوردن کلام خدا، افکار و زندگی خود را تغییر دهید. پس همین امروز در هر
موقعیتی که قرار دارید کلام خدا را برای بهتر شدن زندگی خود اعلام کنید

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می خواهم تمام قدرت کلام تو را در زندگی ام آزاد کنم. می خواهم امروز در کنار مطالعه و
تفکر در کلام تو آن را در زندگی خود اعلام کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon