آیا خودتان را خسته می کنید یا این که باعث جلال نام عیسی می شوید؟

آیا خودتان را خسته می کنید یا این که باعث جلال نام عیسی می شوید؟

…از شریعت آزاد شده ایم تا از راه نوین روح خدمت کنیم، نه از راه کهنه آنچه نوشته ای بیش نیست.
– رومیان 6:7

من باور دارم یکی از بزرگترین دلایلی که مردم استرس داشته و درمانده هستند این
است که به جای دنبال کردن نقشه خدا، راه خود را می روند.

ما باید از روح القدس پیروی کنیم و در راهی که او می خواهد فعالیت کرده و انرژیمان
را مصرف کنیم. ما باید یاد بگیریم وقتی که او می گوید بله بگوییم بله و وقتی که او می گوید
نه بگوییم نه . با اطاعت از خدا ما قادر خواهیم بود در کارهایی که به ما سپرده شده موفق
شده و در آرامش گام برداریم.

رومیان 6:7 می گوید ما توسط راه نوین روح هدایت می شویم. بارها برای من پیش آمده
که خسته بوده ام و روح القدس با ندایش از من خواسته که استراحت کنم، اما من به خود
فشار آورده و برای گفت و گو با دیگران به بیرون رفته ام. در نتیجه من نه تنها خسته
بلکه فرسوده شدم و همان طور که می دانید افرادی که خودشان را خیلی خسته می کنند بد
اخلاق و کم صبر هم می شوند.

وقتی ما از ندای روح القدس پیروی می کنیم، با این کار عیسی را جلال می دهیم. پس
بگذارید این سوال را از شما بپرسم: آیا شما خودتان را خسته می کنید یا این که عیسی را
جلال می دهید؟ از روح القدس پیروی کرده و او را در زندگیتان جلال دهید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، نمی خواهم خودم را آنقدر خسته کنم که نتوانم از ندای تو پیروی کنم. تصمیم گرفته ام از
این به بعد طبق نقشه تو زندگی کرده و نام تو را جلال بدهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon