رفتار با دیگران…

رفتار با دیگران...

پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و
نوشته های انبیا. – انجیل متی 12:7

خداوند برکات زیادی برای ما در نظر دارد که می خواهد در زندگی ما جاری سازد،
اما ما نسبت به خیلی از آنها حتی مطلع هم نمی شویم، زیرا آنچه را که دوست داریم برای
ما انجام بدهند، برای دیگران انجام نمی دهیم. ما دوست داریم توسط دیگران برکت یابیم
اما آیا خودخواهی خود را کنار می گذاریم و حاضر می شویم اول به دیگران برکت بدهیم؟
اگر زندگی مشترک، خانواده و یا روابطتان آنطور که می خواهید نیست، می توانید
شرایط را عوض کرده و آنچه از دیگران توقع دارید را خودتان برای آنها انجام بدهید.
شاید منتظر هستید همسرتان کاری برایتان انجام دهد. یا شاید به درخواست کمک
دوست خود توجه نمی کنید زیرا منتظر هستید اول او برای شما کاری انجام دهد. زندگی
به این روش کاری خودخواهانه است و تا زمانی که شما دست به تغییر نزنید هیچ چیز هم
در این رابطه تغییر نخواهد کرد. پس زمان آن فرا رسیده که خودتان را فروتن ساخته و
روابطتان را نجات دهید.

به جای این که فقط به خودتان نگاه کنید و منتظر باشید تا برکات در زندگیتان جاری
شوند، شروع به خدمت به افرادی که خدا در زندگیتان قرار داده کنید و فعالانه نسبت به آنها
فداکار باشید. خادم باشید و تمرکزتان را روی برکت دادن به دیگران قرار دهید.
وقتی با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با خودتان رفتار شود، خواهید دید
که روابطتان به طرز عجیبی بهبود پیدا می کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من با یک زندگی خود خواهانه هیچ چیز به دست نمی آورم. می خواهم به جای این که منتظر
بمانم تا دیگران کار خوبی برای من انجام بدهند، من اول اقدام کرده و به آنها محبت خواهم کرد.
می خواهم با آنها همان طور که دوست دارم با من رفتار شود رفتار کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon