روح‌القدس متشخص است

“او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیح عیسا نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم.” (غلاطیان 3: 14)

در این کتاب، مطالب بسیاری دربارۀ روح‌القدس و پر شدن از روح نوشته‌ام، و می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که وقتی لابه­لای این صفحات سفر می‌کنید، فرصتی دارید تا روح‌القدس را از این طریق بشناسید.

روح‌القدس متشخص است و اگر او را به طور کامل دعوت نکرده باشید، به زور خود را وارد زندگی شما نمی‌کند. او شما را پُر می‌سازد، اما تنها در صورتی که از او بطلبید که این کار را انجام دهد. در لوقا 11: 13، عیسا وعده می‌دهد که خدا  روح‌القدس را به آنانی که از او بطلبند، خواهد داد و یعقوب 4: 2 به ما می‌گوید دلیلی که ما برخی چیزها را نداریم، این است که برای آنها درخواست نمی‌کنیم.

شما را تشویق می‌کنم جسورانه به حضور خدا بروید و هر روز از او بطلبید تا شما را با روح‌القدس پُر سازد. بطلبید و منتظر دریافت باشید. مردد نباشید و اجازه ندهید که تردید قلبتان را پُر سازد، بلکه با ایمان درخواست کنید. باور داشته باشید که دریافت می‌کنید و از خدا تشکر کنید که در شما زندگی می‌کند. خدا، انسان نیست که دروغ بگوید (نک. اعداد 23: 19). او وفادار است که هر گاه کسی با ایمان قدم بردارد، کلام خود را به انجام رساند، بنابراین بطلبید تا بیابید و شادیتان کامل گردد (نک یوحنا 16: 24).

آیۀ امروز می‌گوید که ما وعدۀ روح را به واسطۀ ایمان دریافت می‌کنیم. هدیه را نمی‌توان به اجبار به کسی داد، بلکه باید توسط هدیه­دهنده، ارائه شود و سپس توسط کسانی که به آنها ارائه شده است، دریافت گردد. خدا، روح خود را می‌بخشد؛ بنابراین همۀ شما باید آرام باشید و با ایمان دریافت کنید.

پیغام امروز خدا برای شما:

هرگز برای طلبیدن، خجالت نکشید و همچنان از خدا بخواهید که همۀ نیازهایتان را برآورده سازد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon