روزی جدید

روزی جدید

“پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!”
(دوم قرنتیان ۵: ۱۷ )

به عنوان “خلقتی تازه”، نباید اجازه دهید چیزهای قدیمی که برایتان اتفاق افتاده اند، بر زندگی جدید شما در مسیح تأثیر بگذارند. شما در مسیح سرشتی تازه با حیاتی جدید هستید. مطابق کلام خدا می توانید ذهن خود را تازه کنید. قرار است اتفاقات خوبی برایتان بیفتد!

دربارۀ زندگی خود شروع به مثبت اندیشی کنید. این بدان معنا نیست که تنها با فکر کردن در مورد مسایل، می توانید به هر چیزی که می خواهید برسید. خدا برای هر یک از ما نقشۀ کاملی دارد و ما نمی توانیم او را با افکار و گفتار خود کنترل نماییم. اما بسیار مهم است که دربارۀ اراده و نقشۀ او برای زندگیمان، فکر و صحبت نماییم.

اگر در این مرحله، هیچ دید و رؤیایی از خواست خدا برای خود ندارید، می توانید با فکر کردن شروع کنید: «بسیار خوب، من نقشۀ خدا را نم یدانم، اما م یدانم که او عاشق من است. هرچه که او انجام دهد، نیکو خواهد بود و من مبارک هستم. »

خدا کار نیکویی را در شما آغاز کرده است و آن را به کمال خواهد رسانید (فیلیپیان ۱: ۶). بنابراین حتا زمانی که به دلیل عدم پیشرفت سریع، احساس دلسردی می کنید، همیشه به یاد داشته باشید که خدا در شما کار م یکند و هرگز شما را ترک و رها نخواهد کرد.

عیسا شما را آزاد می کند تا از چیزهای خوب در زندگی لذت ببرید. به خدا توکل کنید تا با کلام خود ذهن شما را تازه سازد!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon