سرفرازنده ما

سرفرازنده ما

اما تو ای خداوند، سپر هستی به دورم، جلال من و سرفرازنده من.
– مزامیر 3:3

خداوند برای شما نقشه های خوبی دارد و می خواهد شما از زندگیتان لذت ببرید. او
نمی خواهد شما با روحیه نا امیدی، افسردگی زندگی کنید. خبر خوب این است که دیدگاه و
نگرش شما وقتی که به خدا چشم می دوزید تغییر کرده و شما را سرافراز می گرداند. مزور
نویس می گوید « ای خداوند، سپر هستی به دورم، جلال من و سرفرازنده من. » درباره این
آیه فکر کنید «جلال من و سرافرازنده من. »

وقتی کسی با سری افکنده راه می رود ما می پنداریم او غمگین یا افسرده است. اگر این
طور احساس می کنید، این را بدانید که خداوند قادر است سر ها را بلند کرده و سرافراز
گرداند.

به یاد داشته باشید، خداوند نقشه ای عالی و آینده ای پر از امید برای ما در نظر دارد.
او با ماست و ما می توانیم در جهت اراده او حرکت کنیم تا در هر موقعیتی امیدوار بوده
و سرافراز باشیم. و زمانی که شرایط برای ما سخت و چالش برانگیز می شود می توانیم
منتظر اتفاقات خوب بر طبق وعده های او در کتاب مقدس باشیم.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، تو جلال و سرافرازنده من هستی. من می خواهم به تو امیدوار باشم. کمکم کن تا بر تو
متمرکز بوده و به تو اعتماد کنم تا نقشه نیکوی تو در زندگی ام به انجام برسد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon