شنیدن صدای خدا در صبحگاهان

“پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیتی بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می‌چکید.” (لوقا 22: 44)

وقتی زمانِ مصلوب شدن عیسا نزدیک می‌شد، او رنج عظیمی در فکر و احساسات خود تحمل می‌کرد و برای این که ارادۀ خدا را به جا آورد، به قدرت او نیاز داشت؛ دقیقاً مانند آنچه ما در برخی مواقع تجربه می‌­کنیم. عیسا دعا کرد و آن قدرت را دریافت نمود. کتاب مقدس بیان می‌کند در حالی که او دعا می‌کرد، فرشتگان آمدند و او را خدمت کردند.

هرگز گمان نکنید که آنچه خدا از شما خواسته تا انجام دهید، دشوار است. اگر مشتاق انجام ارادۀ خدا هستید و از او می‌طلبید که به شما قدرت ببخشد، او این کار را خواهد کرد. هنگامی که به خدا یا دیگران می­گویید که انجام این کار غیرممکن است، تنها وقت خود را تلف کرده­اید. از همان انرژی استفاده کنید و از خداوند بخواهید که به شما جرأت، عزمی راسخ و قدرت ببخشد. من فکر می‌کنم وقتی خدا با یک نفر می‌پیوندد و او را قادر می‌سازد تا کارهای غیرممکن انجام دهد، شهادتی زیبا خواهد بود.

غیرممکن است بسیار از کارها را انسان خودش انجام دهد، اما با خدا همه­چیز امکان­پذیر است. شاید همین الان با یک بحران یا سختی مواجه هستید، اگر این­ گونه است، بنابراین از شما می‌خواهم سختی و زحمتی را که عیسا در باغ جتسیمانی تحمل کرد، به یاد آورید. او چنان احساس فشار می‌کرد که عرقش تبدیل به خون شد. به طور حتم، اگر او توانست با قدرت خدا این کار را به انجام رساند، بنابراین شما هم می‌توانید با دعا به پیروزی برسید.

پیغام امروز خدا برای شما:

خدا هرگز کاری فراتر از توانایی‌تان به شما نمی‌دهد تا آن را به انجام رسانید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon