شکستن عادات بد

شکستن عادات بد

اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه بدی را با نیکی کردن مغلوب سازید.
– رومیان 21:12

در آغاز رابطه مان با مسیح، سفری را شروع می کنیم که این سفر ما را تبدیل به
شخصی می سازد که خداوند برای آن منظور ما را آفریده است. در طی این مسیر ما یاد
می گیریم چطور ضعف هایمان را از بین ببریم و چطور با قدرت خداوند زندگی کنیم. برای
این کار ما باید عادت های بد خود را کنار بگذاریم.

برای سالهای من عادت داشتم زمانی که مسیرم را نمی یافتم غمگین شوم. شاید این
عادت بد شما نیست. شاید بد گویی، نوشیدن زیاد قهوه، نگاه کردن بیش از حد به تلویزیون
و یا خرج کردن پول برای چیزهایی که نیاز ندارید عادت بد شما باشد. هر گونه عادت بدی
که دارید می توانید آن را بشکنید. من نمی خواهم بگوییم از بین بردن عادات بد آسان است،
اما این خواسته خداوند برای ماست که بتوانیم با قدرت، عادات بدمان را کنار بگذاریم. او
نمی خواهد ما از همه طرف توسط احساساتمان محاصره شده باشیم. او می خواهد ما فاتح
باشیم.

شکستن عادات بد نیازمند آن است که ما یک سلسه تصمیمات خوب بگیریم. بیشتر ما
تلاش می کنیم این کار را با قدرت خودمان انجام دهیم و از روح القدس کمکی نمی گیریم.
اما در نهایت درک می کنیم که نمی توانیم بدون دریافت کمک از خداوند او را راضی کنیم.
کتاب مقدس می گوید روح القدس همیشه در ما وضعیت آماده باش دارد. او همیشه
آماده است که در صورت بروز مشکل به کمک شما بیاید. اما او نمی خواهد دعوت نشده
خودش را نمایان سازد. شما باید از او در خواست کمک کنید.

رومیان 21:12 می گوید ما باید با نیکی بر بدی پیروز شویم. این یک از بزرگترین رازها
در کلام خداست. این به شما کمک می کند که راحت تر تصمیم درست را بگیرید و تمرکز
شما به جای ترس و شکست بر پیروزی در خداوند متمرکز باشد.

از امروز تصمیم بگیرید که با روح خدا زندگی کنید، بر عادات بد پیروز شوید و در
موفقیت زندگی کنید!

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا من دیگر نمی خواهم با عادات بد زندگی کنم. من انتخاب می کنم تا با قدرت تو نگذارم وسوسه ها
بر من پیروز شوند. من روح قدوس تو را دنبال خواهم کرد و عادات خوبی برای زندگیم خواهم ساخت

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon