نگذارید شکست های کوچک نا امیدتان کنند

نگذارید شکست های کوچک نا امیدتان کنند

در احکام تو تامل می کنم، و راههایت را در نظر خود می دارم.
– مزامیر 15:119

ما فقط از شکست هایی مثل عدم موفقیت در یافتن شغل مورد نظرمان و یا عدم دریافت
ارتقا رتبه در شغلمان آسیب جدی دریافت نمی کنیم، اتفاقات بد و کوچکی که هر روزه رخ
می دهد هم می توانند به ما آسیب های جدی وارد کنند. برای همین لازم است ما نسبت به
این موضوع آگاه بوده و نسبت به شکست های کوچک روزمره واکنش مناسب نشان بدهیم.
حالت تمرکز یعنی وقتی دائما به چیزی یا کاری فکر می کنید. شکست ها و نا امیدی های
کوچک، هر روزه اتفاق می افتند. اما اگر دائما بر روی آنها تمرکز کنیم، دیگر قادر نخواهیم
بود به چیز دیگری فکر کنیم.

شما می توانید به جای نا امیدی و تمرکز بر روی مشکلاتتان، بر روی خداوند و
وعده هایش متمرکز باشید. شاید زندگی تلاش کند شما را بی حوصله نگه دارد اما شما
مجبور نیستید در این وضعیت بمانید. زیرا خداوند به شما قوت و روحیه می بخشد.
وقتی شکست ها بر روی دوشتان سنگینی می کند، می توانید اجازه دهید شما را خرد
کنند یا از آنها به عنوان سکویی برای رسیدن به چیزهای بهتر استفاده کنید. شکست و نا
امیدی را با کمک خدا از زندگیتان پاک کنید. زیرا او برای شما چیزهای بهتری در نظر دارد.
به همین دلیل هم به شما قوت می بخشد تا آنها را مغلوب سازید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، همان طور که در مزامیر 15:119 نوشته شده، من بر روی کلام تو تمرکز خواهم کرد، و
نسبت به شکست های کوچک که سعی می کنند مرا نا امید سازند بی تقاوت خواهم بود. کلام تو
قدرتمند و حیات بخش است، پس با کمک کلامت نا امیدی را مغلوب خواهم ساخت!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon