صبور باشید

صبور باشید

«امّا بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. » (یعقوب ۱: ۴)

یعقوب به ما تعلیم م یدهد هنگامی که م یدانیم درگیر شرایط دشوار هستیم، می توانیم خوشحال باشیم؛ چون م یدانیم که خدا ایمان ما را برای ایجاد صبر و شکیبایی امتحان م یکند. من دریافته ام که آزمایشات در نهایتْ صبر و تحمل را در من به ارمغان می آورد، اما در ابتدا بسیاری از چیزهای ب یارزش را به سطح م یآورند. به نظر می رسد که به یاری خدا باید با این صفات غیرالاهی روبه رو شویم و با آنها برخورد کنیم؛ زیرا مانع شکیبایی و همچنین ثمرات نیکوی دیگر همچون مهربانی، محبت، فروتنی و چیزهای دیگر می شوند.

کتا بمقدس در مورد تطهیر، تقدیس و قربانی صحبت می کند. این ها کلماتی معمولی نیستند؛ با این وجود مواردی هستند که ما پشت سر می گذاریم تا از لحاظ شخصیت مانند عیسا شویم. اشتیاق خدا این است که بدون هیچ کمبودی ما را کامل کند. خدا می خواهد ما سرانجام مملو از ثمرات پارسایی شویم که معمولاً ما را مجبور می سازد برخی مشکلات را که ناخوشایند هستند، پشت سر بگذاریم اما در نهایت، به بلوغ ما کمک می کنند. مدتها با دشواری های زندگیم دس توپنجه نرم کردم تا این که سرانجام دریافتم خدا آنها را برای همیشه حل خواهد کرد و از آنها برای کمک به من در بسیاری از جهات استفاده خواهد کرد. او می خواهد من و شما به راحتی تسلیم شویم و بگوییم: «خدایا، من به تو اعتماد دارم. باور دارم هنگامی که این سختی به پایان برسد، من فرد بهتری نسبت به گذشته خواهم بود!»

مهم نیست چه چیزی را پشت سر می گذارید، به خدا اعتماد کنید که هر روز به او نزدیک تر می شوید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon