صندوق عهد خداوند را دنبال کنید

صندوق عهد خداوند را دنبال کنید

…. چون صندوق عهد یهوه خدایتان را ببینید که لاویان کاهن آن را می برند، از جای خود روانه شده،
از پی آن بروید. – یوشع 3:3

آیا هم اکنون با موقعیت جدیدی روبرو هستید؟ با هر موقعیتی که روبرو هستید، این
همیشه مهم است که « صندوق عهد خداوند را دنبال کنید ». منظور من چیست؟ بعضی
وقت ها ما ترجیح می دهیم به همان شرایط قبلی خودمان بچسبیم زیرا برای ما آشنا هستند،
همچنین ما از وارد شدن به یک محدوده ناشناس به خاطر ترسهای خود دوری می کنیم.
اما بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که احساس می کنیم با یک چیز جدید روبرو هستیم و
می خواهیم قدم برداشته و داخل آن شویم، در حالی که هنوز ساعتی که خداوند برای این
کار در نظر گرفته فرا نرسیده است.

در یوشع 3:3 خداوند به قوم اسراییل می گوید صندوق عهد را دنبال کنید. صندوق
در واقع نماد حضور و اراده خداوند است. این نکته بسیار مهم است که ما به جای اراده
خودمان و یا اراده دیگران، اراده خداوند را دنبال کنیم. خداوند برای من و شما نقشه دارد،
و تنها راه شکست ناپذیر بودن آن، «دنبال کردن صندوق » و یا اراده خداوند به جای دنبال
کردن اراده خودمان، دیگران و یا احساساتمان است.

امروز به خاطر بسپارید که خداوند راه انجام گرفتن هر آنچه اراده او برای شماست
را فراهم خواهد کرد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می دانم که مثل قوم اسرائیل باید صندوق عهد تو را دنبال کنم. اراده تو از هر موقعیت
جدیدی برایم مهم تر است. اراده تو را دنبال کرده و می دانم که راه انجام گرفتن نقشه خود را در
زندگی ام فراهم خواهی کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon